Divemaster

Divemaster

Att arbeta med sitt fritids intresse är något som många bara kan drömma om. Vad säger du om att förvekliga dina drömmar! Divemaster kursen är nyckeln till det. Som Divemaster kan du arbeta som dykledare och dykguide samt hjälpa till i kursverksamheten. Efter kursen motsvarar dina teoretiska kunskaper instruktörens och du kan under vattnet ansvarsfullt och tryggt leda fritidsdykare till stora upplevelser.

Divemaster kursen består av tre delar

• Utveckling av din personliga dykteknik och vattenvana

• Teoretisk kunskapsutveckling inom områden som dykfysik, miljö, elevutbildning, dykplanering, problemhantering och kartritning.

• Praktik i pool och utomhus med rollspel och verkliga situationer. Du får erfarenhet av divemasternsuppgifter och ansvar, och lär dig agera som en professionell dykledare och guide och som hjälp till instruktörer och elever.

Förkrav:
• Certifierad SSI Advanced Adventure alt PADI Advanced Open Water
• Certifierad Stress & Rescue dykare alt PADI Rescue Diver
• Certifierad Hjärt/Lugnräddning, Första hjälpen, Oxygene provider, ej äldre än 2 år
• 18 år gammal
• Godkänt läkarintyg för sportdykning, ej äldre än 1år
• Minst 40 loggade dyk (minst 60 för certifiering)
• Certifikat och/eller loggad erfarenhet av: Deep diving, Night/Limited Visibility och Navigation 

Upplägg: Vanligtvis genomför vi kursen under två veckor måndagar 18-21, tisdagar 18-23 och torsdagar 18-23 + praktik enligt individuell överenskommelse efter dessa tillfällen.

Tillkommer: DiveMaster litteratur. Efter avslutad kurs registreringskostnad och medlemsavggift till SSI.

Manufacturer:
Select manufacturer
Resultat 1 - 2 av 2